Treoir chun Global May Day 2023

Català Deutsch English Español Ελληνικά Française Polski Português

★ Seachtain Ghníomhaíochta: 26ú hAibreán – 3ú Bealtaine ★

Eagraígí an troid!

Tá fáinne fí na bochtaineachta agus fiacha móra i ndán don phobal lucht oibre ar fud an domhain. I roinnt réigiún, cuireann borradh feirge agus mire le stailceanna stailceanna, agóidí agus gníomhaíochtaí tionsclaíocha sna láithreacha oibre. Tá oibrithe ag ceistiú an scéil bréagaigh a insítear dúinn nach bhfuil aon chumhacht againn chun ár dtodhchaí a a bhaint amach.
Tá go leor teaghlaigh ag fulaingt mar gheall ar ardú praghsanna fuinnimh agus bia, go háirithe oibrithe ar phá níos ísle. Daoine a mhaireann ar thairseach na bochtaineachta, nó faoina bhun. I gcás go leor oibrithe, níl aon rogha acu ach idir teas agus ithe, agus an cruatan eacnamaíoch ag dul in olcas.

Oibríonn rialtas i ndiaidh rialtais eile ar fud an domhain i gcoinne leasanna ár n-aicme. Tá sé i gceist ag an lucht gnó, tiarnaí talún, úinéirí monarchan agus infheisteoirí, mar chuid den aicme rialaithe, a gcuid cumhachta agus a saibhreas féin a chosaint, agus is iad daoine den lucht oibre agus an timpeallacht a bheas thíos leis. Is é idé-eolaíocht an fháis eacnamaíoch gan chosc atá i gceannas ar achan rud.

Na grabhróga a chaitear linn nuair a bhíonn a lámh i mbéal an mhadaidh mar gheall ar fhrithbheartaíocht eagraithe, is chun muid a chur inár dtost a chaitear, agus ár n-aird a bhaint den fhíor-namhaid: An córas caipitlíoch. Cuireann sé tinneas orainn agus coinníonn sé i ngreim na bochtaineachta muid, agus na príosúin plódaithe. Tá siad ag súil go dtroidfidh muid ina gcogaí impiriúlacha, agus gur muide a íocfaidh/íocfas astu.

Cuirtear dlíthe i bhfeidhm chun srian a chur le hagóidí agus cearta oibrithe a laghdú, cearta ar íocadh go daor as trí streachailtí gan áireamh na láithreacha oibre, chun aon troid éifeachtach ar son an lucht oibre a chur dá boinn.
Ní féidir ár bhfearg a chur amú síos bóithre caocha, agus feadhain ar slabhra fós ag an aicme rialaithe a chur in aít an chinn a bhí againn, ná le haon leasú a chur i bhfeidhm a dhéanann aithris lom ar na modhanna céanna ar teipeadh orthu cheana féin. Ní féidir linn sos cogaidh a fhógairt i dtaca leis an choimhlint aicmeach.

Is é an cuspóir atá againn ná deireadh a chur leis an gcóras pá chomh maith leis an gcaipitleachas féin. Tá muid ag streachailt chun saol a chruthú atá eagraithe ag ár n-aicme-ne agus ar son ár n-aicme-ne, saol atá ag teacht go foirfe leis an timpeallacht.

Ní hamháin go bhfuil sé i gceist againn a bheith ag cur isteach ar an gcóras; tá muid ag iarraidh é a scriosadh.

An rud atá ag teastáil anois, ná láithreacha oibre eagraithe agus frithsheasmhacht an phobail a chruthú, an dlúthpháirtíocht a mhéadú go háitiúil agus go domhanda chun ár gcuid spriocanna a bhaint amach anois agus i ndeireadh na dála.

Seasmhacht bheomhar a chothú go gníomhach inár gceardchumainn, sna láithreacha oibre, ar línte picéad agus ar na sráideanna; ar na línte tosaigh ina bhfuil oibrithe ag tionól.
Ba cheart dúinn mar réabhlóidithe, sindeachálaithe agus oibrithe an streachailt a chur chun cinn ar fud an domhain, laistigh de na ceardchumainn i ndlúthpháirtíocht, ag baint úsáide as teaicticí ar nós cuidiú na gcomharsan, gníomh díreach agus féineagrú.

Tá domhan le buachan againn le chéile! Eagraígí an troid!

#globalmayday2023 #unionisethefight #1world1struggle


na chéad sínitheoirí: IWW WISE-RA | FITE Kolkata | SAC Syndikalisterna | Earth Strike UK | Delivery Voice Kolkata

Chun glaoch a íoslódáil: .pdf

príomhleathanach: Global May Day 2023

5 comments

  1. Pingback: llamada: Global May Day 2023 (Semana de Acción: 26.04. – 03.05.) | Global May Day
  2. Pingback: Crida a l’acció: Global May Day 2023 (setmana d’acció: 26.04. – 03.05.) | Global May Day
  3. Pingback: Aufruf: Global May Day 2023 (Aktionswoche: 26.04. – 03.05.) | Global May Day
  4. Pingback: Appel: Global May Day 2023 (Semaine d’action: 26.04. – 03.05.) | Global May Day
  5. Pingback: Κλήση: Global May Day 2023 (εβδομάδα δράσης: 26/04 – 03/05) | Global May Day

Leave a Reply